| Home |


 | Trefwoorden
Cafés van Hulste

Lijst in volgorde van verschijnen

De Fabriek

Café de la Station
De Voyageur
Den Hert - Het Strijkijzer
De Koornbloem
De Smisse
Het Schaerken
Den Barbier, De Laatste Stuiver, De Spoelkom
De Sportkring
De Nieuwe Engel
Java
De Meerlaan
De Villa
Het Koekenaas

Café Van Pamele
De Groenen Boomgaard
- Blauwhuisstraat
De Hemel - De Warande
Sint Arnoldus
Le Cheval
De Jager
Den Ouden Haze - De Flinstones
De Kuiperij - Den Absul
De Meerschbloem
't Zaagske
De Vlasbloem
Den Toerist
Den Trutselaar - De Meiboom - De Grijzen Hane
In 't Nieuw Kwartier - Astor
Den Groenen Boomgaard - Kallestraat
De Blauwe Duif
't Withuis
Het Lusthof - De Vuilput - De Smisse
Den Nieuwen Haze
De Fonograaf - Het Boldershof
Het Hof van Commerce - De Club - Brasserie Marie
De Keizer
De Trombone
In 't Konijn - Den Blauwen Hane - Breughel - Panam
De Groote Pinte
Bij Pol
De Kloefkapperij
Het Neerhof
De Carrousel
De Roterij
De Sterre
In Florence
Het Paradijs - Sint-Cecilia
Het Vlaamsch Huis - De Samenkomst
Het Stroomken
A La Belle Vue .../... Walhalla
De Eendracht
De Gareelmakerij / Het Sportpaleis
Transvaal
Café Central
De Rust der Werklieden
Café de la Poste
De Klokke - Het Brouwershof
Au commerce
De Brouwerij
't Wit Peerd - 't Peerdeken
Sint Pieter
De Reisduif
De Vijfwegen
Den Blauwen Haan
Thier-Bräu Hof
Sint Hubert
De Beurze - De Posterie
In de Wandeling
De Mandenmakerij
De Keyser - Het Gemeentehuis - Het Oud Gemeentehuis
De Kapelle
Het Volkshuis - Germinal
In 't Leegtje
De Nachtegaal - De Halve Liter
Het Tonneken
De Muizel
De Bakkerij - De Musschen
Sint-Elooi - Het Greelken
De Tramstatie
De Maandag
Sint-Jozef
Klakke Kruiskens
Het Paradijs
Het Vliegend Paard
De Vlaamsche Leeuw
De Barriere
De Vierkeer
De Wagenmakerij
Den Barbier/Het Sporthuis
Het Burgerwelzijn
De Casino
De Vrede
Den Ast, Normandie, Peter Pan
Sint-Krispijn
De Rode Poort/La rue de France
Het Voorgeborchte van Bavikhove
Den Hogen Doorn
De Vlaamse Leeuw - De Kroone
In 't Nieuw Kwartier
Het Rozeken
De Barze
De Congo
Java (2)
't Kruiske
Den Tivoli
Het Zweerd
Het Blauwhuis
Den Arend
Au Lion d'Or / De Vlaamsche Leeuw
Herbergen met onbekende ligging
De Gouden Kloef / 't Kloefke
Sint-Hubrecht / Het Bossenhof / Het Gemeentehuis
De Gilde
Monaco/De Rijstpekker
Sint-Pietersknok
De Drie Koningen
De Beughels
Privéclubs Brugsesteenweg


Vandaag (2017) blijven er in Hulste maar enkele cafés over: de baancafés en privéclubs langs de Brugsesteenweg niet meegerekend tellen we er nog 4. Met name Het Kloefke, De Meerlaan, Het Oud Gemeentehuis en De Vlasbloem.
Dit was vroeger anders. Oud-onderpastoor Lucien Decroix berekende dat er in 1890 34 herbergen waren op een bevolking van 2316 zielen. In het eerste decenium van de 20ste eeuw loopt dit op tot 80 op een bevolking van 2660 om rond de eeuwwisseling geleidelijk te zakken naar 9 cafés op een bevolking van 3478. Dankzij
Lucien weten we waar die herbergen zich bevonden en wie er woonde. Elke week, op donderdag, bespreken we er een. Hieronder een lijst van de reeds bezochte herbergen.

 

 Lijst per straat

Bronnen

L. Decroix, 20 Herbergen rond Holvoets Kapel, 1993
J. Opsomer en L. Decroix, Brouwerijen en Herbergen Bavikhove-Hulste, Heemkundige Kring De Roede van Harelbeke, 2006
Liber Memoralis parochie Hulste
Parochiale registers
Bevolkingsregisters Hulste
Frans en huidig Kadaster Hulste
Gemeentearchief Hulste
Volkstellingen Hulste
Archief Bureel van Weldadigheid Hulste
RAK, GAH
Fritz en Johan Masureel, Masureel - een familiegeschiedenis, 2000
Archieven van Lucien Decroix, Pieter Kerckhof en Stefaan Huysentruyt
Feed Back van vele Hulstenaren