Richard Honoré en Elisa Delaere


Hier naast elkaar afgebeeld de vóór- en achterzijde van het bidprentje van Richard Honoré en zijn vrouw Elisa Delaere. Voor Richard was het zijn tweede graf. Eerst lag hij op het kerkhof van Moorslede-Slijps, naast een ander Hulstenaar, Jules Vancoillie. Maar de grafkruisjes waren omgewisseld.
Deze zeer gedetailleerde gegevens over het tragisch levenseinde van Richard Honoré verkreeg ik van Godelieve, Richard jongste dochter, die als klein meisje - ze was pas zeven in 1918 - alles van zo dichtbij heeft meegemaakt en naderhand neergepend. Godelieve bleef 'jong' (ongetrouwd), ook van hart. Jarenlang stond ze voor de klas. Ze stierf op 14 juli 1999. Godelieve's moeder was een 'Delaere', één van de zes kinderen van Désiré (Diske), de tuinier - in de volksmond de 'koolkapper' - en winkelier vooraan in De Brugsestraat waar fotograaf Alex Rodenbach woonde. Ze had twee nonkels Delaere, allebei priester, vooreerst Camiel, de verdienstelijke deken van Ieper tijdens W.O. I en Joris, eerst leraar aan de normaalschool in Torhout en laatst pastoor van Beernem. Samen met haar in 1996 overleden zuster Mariette (x Marcel Van den Heede) was Godelieve eigenares van haar ouderlijk huis en van café 'Het gemeentehuis'. Nu zijn beide gebouwen gesloopt en vervangen door een appartementsgebouw. Godelieve's ouders woonden eerst in de herberg maar omdat Godelieve's moeder daar niet erg op gesteld was, hadden zij een nieuw huis ernaast gebouwd. Henri Dutoit, in 1982 getrouwd met Florence Jacquens, werd nieuwe herbergier. Hij was de vader van 'Staf Toitjes' en woonde eerst in café Java, waar nu Anna Dewaele, de weduwe van de laatste burgemeester van Hulste, Cyriel Wanzeele woont (Brugsestraat 46). In Java werden de elf kinderen van Henri Dutoit geboren. Op 1 maart 1921, zeven dagen voor zij stierf, gaf Elisa Delaere nog een nieuwe pachtbrief aan Henri Dutoit, de herbergier van 'Het Gemeentehuis' Zij ondertekende met onvaste hand.

Nu haar eigendom plaats gemaakt heeft voor appartementsgebouwen kan die pachtbrief met grotere aandacht gelezen worden. (Pachtbrief herberg 'Het Gemeentehuis').

Zoals haar familienaam zegt, was Godelieve van vaderszijde een Honoré, dochter van de meester-schrijnwerker Richard (1872-1918) x Elisa Delaere (1870-1921).

Haar nonkel, eveneens meester-schrijnwerker, was Jules Honoré (1870-1953) x Bernardine Van de Kerckhove (1877-1956). Jules Honoré woonde in de toenmalige Statiestraat (nu Vlietstraat 196) waar later zijn dochter Marie-Louise (1909-1998), de weduwe van Werner Geldolf, en nu nog altijd zijn kleindochter Betty Geldolf x Willem Delnatte woont.
We hebben ook nog informatie over dat borelingske in de kelder van Richard Honoré. Het gezin van meester Bourgeois was gevlucht uit Ledegem. Het kindje werd in Hulste geboren op 10 oktober 1918 en kreeg bij het doopsel op 12 oktober de voornaam Emiel. De dooppeter was Richard Honoré, gastheer van het gevluchte gezin. En dat borelingske is net als zijn vader onderwijzer geworden ... en is 80 jaar geworden en werd precies op zijn tachtigste verjaardag begraven, namelijk op 10 oktober 1998 in de dekanaatskerk Sint-Tillo in Izegem. Dat borelingske is de vader van de huidige minister Geert Bourgeois.

Beeldmateriaal:
Bidprentje van Richard Honoré en zijn vrouw Elisa
Pachtbrief van café Het Gemeentehuis (1921)
Doopakte en rouwbrief van Emiel Bourgeois, het borelingske in de kelder van Richard Honoré