hulste.info
skylinehulste
home
trefwoorden
Disclaimer
De gedragslijn in verband met de publicatie van rouwberichten
op www.hulste.info :

Wij publiceren enkel indien het rouwbericht op het internet via een officiële site van een begrafenisondernemer is verschenen én indien via de zoekmachine Google, bij het intikken van de naam van de overledene, het rouwbericht op de eerste pagina verschijnt.
De connectie met Hulste moet relevant zijn.
Wie vóór 1960 uit Hulste vertrokken is vermelden we niet meer, tenzij op uitdrukkelijk verzoek van de familie zelf.

Indien de familie wenst dat een rouwbericht op onze site wordt verwijderd doen we dit onmiddellijk
.

De informatie op deze website is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. De maker streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de websites toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan hij hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.

Wij streven er naar om alle auteursrechten te respecteren. Contacteer ons indien u meent dat wij ten onrechte auteursrechterlijk materiaal gebruiken.


Indien u vindt dat binnen deze site overtredingen op de wet van de privacy voorkomen dan worden, indien gerechtvaardigd, op eenvoudig verzoek deze gegevens verwijderd.