OKRA afdeling Hulste
hulste.info
skylinehulste
home
verenigingen
trefwoorden
Verenigingen in Hulste
okra
afdeling Hulste
Kaartersclub

Onze vereniging is het ganse jaar door een bijzonder actieve vereniging. Met ondermeer een kaartersclub, die elke 3de donderdag van de maand bijeenkomt in de Gildezaal,
Vlietestraat, om een kaartje te leggen.


Op 19 september is het weer zover, dan heeft de allereerste kaarting van het nieuwe seizoen plaats. Nieuwe leden zijn steeds welkom. Een kaartseizoen dat steeds wordt afgesloten met de viering van de kampioenen. Dat feest grijpt plaats een weekje later. Langs deze weg wij een warme oproep tot alle kaarters, die zich geroepen voelen, te willen afkomen naar de zaal van De Gilde.

Het inleggeld is 1.5
per maand. Er wordt gestart om 14 uur met een kopje koffie om wat op te warmen. Dan wordt per loting de tafels verdeeld en kan er van start gegaan worden. En tussenin kan er drank bekomen worden aan de democratische prijs van 1 .


In het verleden waren er maandelijks tussen de 40 en 50 kaarters aanwezig, zowel mannen als vrouwen. Met de start van het nieuwe seizoen wil het bestuur enkele nieuwe gezichten welkom heten. Wie voelt zich geroepen?
Wie interesse heeft, kan steeds contact opnemen met de dienstdoende voorzitter Robert Haspeslagh (056/713585) of de man die alle papierwerk opzich neemt Roger De Blaere (056/668858).
Contactpersoon:

Hendrik Declercq
Nachtegalenlaan 17
8531 Hulste

0495/61 88 08
hendrik.declercq@scarlet.be
okra nationaal