Geschiedenis Holvoets Kapel

 

TERUG

Holvoets kapel in Hulste is gelegen in het gedeelte van de Blauwhuisstraat dat vroeger behoorde tot de Barzestraat: een weg van 4,4 m breed en 2 km lang die kwam van Lendelede, de Brugsesteenweg kruiste aan de herberg De Vlasbloem en liep tot aan de huidige Muizelstraat.

Op de gedenksteen bovenaan de voorgevel van Holvoets kapel staan naast het bouwjaar van de eerste kapel, 1856, ook de initialen van de bouwheer F.H. De landbouwer Ferdinand Lodewijk Holvoet, reeds 30 jaar getrouwd met Maria Theresia Dhond - ze waren alle twee van Hulste en hadden geen kinderen - bouwde in 1856 naast de hofpoort een voor die tijd grote kapel ter ere van Onze-Lieve-Vrouw en van de H. Dominicus, voor wie in Hulste gediend werd voor alle hartziekten.

Van Ferdinand en zijn vrouw gaan we geen heiligen maken, maar het moeten gelovige mensen geweest zijn die hun bezit wilden gebruiken voor een doel dat in de lijn lag van hun gelovig leven. Het zal hen deugd gedaan hebben te zien dat steeds meer mensen van ver en van dichtbij de kapel bezochten. Ze hebben dat zelfs lange tijd mogen meemaken. Ferdinand heeft nog 18 jaar de mensen van Hulste en omliggende naar zijn kapel zien komen - hij was er 85 toen hij stierf - en zijn vrouw heeft dat nog 33 jaar mogen meemaken. Zij was ook tien jaar jonger dan haar man en stierf op de leeftijd van 90 jaar, 'thuis' in haar hofstedeke, net zoals haar man. Dat was in 1889.

De nieuwe kapel Holvoet

Op de reeds vermelde gedenksteen staat ook het aanvangsjaar van de bouw van de nieuwe kapel: 1987. Er staan echter geen initialen van de bouwers. Daarvoor was er geen plaats want de bouw van de nieuwe kapel is een realisatie van de inwoners van Hulste.

Het vonkje dat in de kleine kring van architect Oscar Quackelbeen van Zulte en Michel Vanhoutte en Noël Ciers van Hulste geslagen werd, werd een kettingreactie. Talrijke mensen deden op hun eigen manier hun duit in het zakje voor de wederopbouw van Holvoets kapel.

Kort overzicht van de bouwwerken aan de nieuwe kapel:

30 april 1987:
Eerste mededeling van de wederopbouw, aan de mensen die stonden te bidden bij de 'door nadars afgezette kapel'. Een jong echtpaar reageerde prompt: "En wij willen helpen bij het kuisen van de stenen". De maand daarop volgden telefoontjes, bezoekjes, contacten en een samenkomst aan de kapel met enkele aannemers en industriëlen van Hulste.
10 juli 1987:
Roger Lauwers met zijn mannen sloopt de oude kapel, geholpen door het zware materieel van de firma 'Delvano'. Vanaf dat ogenblik waren er veel kijkers, maar nog meer helpers aan de kapel. Dat was beslist een bijkomende zorg voor de gastvrije Jozef en Lia, die een jaar lang met zovele stielmannen tot op hun hofplaats zaten... om niet te spreken van de vele uurtjes die Jozef zou kloppen voor de kapel.
20, 21 en 22 juli 1987:
Rotweer. Filip Vandecasteele legde de fundering en vocht ondertussen tegen het water.
18 augustus 1987:
Eerste steenlegging door medepastoor Luciën Decroix. Van de meer dan honderd vrijwilligers die tijdens de bouwwerken kwamen opdagen, waren er op die dag een vijftiental aan het werk (vele steenkuisers). Het waren er vijftien tussen de 14 en 70 jaar... drie generaties in harmonie verzorgden de bouw van een kapel.
Van dan af was de grijze Opel Kadett van medepastoor Decroix zowat overal te zien op zoek naar arbeiders van het eerste en het laatste uur. Het is een wonder hoeveel en welk een verscheidenheid van mensen hun steentje hebben bijgebracht. Al die ijverige, stille of luidruchtige apostelen hebben onder de leiding van de architect en mede door de inzet van Michel Vanhoutte van de kapel een juweeltje gemaakt.

Holvoets kapel is nu één van de mooiste kapellen van de streek. En toch werd ze niet gebouwd omwille van de stenen, maar omwille van de mensen, omdat Maria als een bescheiden buurvrouw over hen zou kunnen waken, dat zij met elkaar zouden kunnen leven en in staat zouden zijn vreugde en pijn te delen.

Op 25 juni 1988 werd de kapel ingewijd door Mgr. Laridon, hulpbisschop van Brugge. Deze inwijding gebeurde tijdens een eucharistieviering in open lucht aan de kapel. De plechtigheid werd opgeluisterd door de plaatselijke Muziekharmonie, het koor, de choreografiegroepen van Hulste en Kuurne en de wimpeliers van de K.L.J. en werd mogelijk gemaakt door de grote inspanning van het feestcomité, dat tevens ook instond voor het avondfeest dat doorging bij de gastvrije gebuur Frans Cool.

Bron: Hulste - 1ste Kapellefeesten (Luciën Decroix, medepastoor te Hulste).

Holvoets Kapel 1988