MAURUSPAD

(8-10km)

De wandeling start op de ruime parking aan de kerk van Bavikhove. Oostwaarts stappen we de Bruyelstraat in. Het eerste gedeelte van die straat bestaat uit een betonweg, gaat over een aardeweg en vervolgens in een verhard weggetje dat afdaalt naar de vallei van de Plaatsebeek. Aan die beek werden in 1976 verbredingswerken uitgevoerd en de natuurlijke loop werd gewijzigd door rechttrekkingen. Door het verleggen van de beek werden evenwel enkele mooie knotwilgen gespaard, die als landschappelijk schoon geklasseerd zijn.
We klimmen nu naar restaurant "De Dobbel Rose", de vroegere herberg "Den Bruyel". Voorbij het café en de onbewoonbaar verklaarde krotwoning komen we in de Tweede Aardstraat. Die volgen we verder in oostelijke richting. Aan het kruispunt met de Schothoek staat de kapel ter ere van O.L.Vrouw-van-Halle. Jaarlijks trekken op de tweede zondag van mei vele Bavikhovenaars, waaronder een groep te voet, naar die gekende bedevaartsplaats in de provincie Brabant. We volgen Schothoek in noordelijke richting en zijn op de Streuvelsroute. Aan beide kanten van die landbouwweg liggen uitgestrekte vruchtbare akkers. In de eerste wereldoorlog gebruikten de Duitsers de akkers links halverwege de weg als vliegveld.
We komen nu aan de Hoogstraat en draaien die rechts in. Na 100m nemen we de straat links. Dat is de Eerste Aardstraat. Voorbij de tweede bocht komen we aan het vlasbedrijf met roterij van de gebroeders Coorvits. Nu is hier ook een transportfirma gevestigd. Voorbij het nieuwe huis links maakte in 1944 een geallieerd transportvliegtuig een noodlanding. We wandelen altijd maar rechtdoor op deze rustige weg en zien weldra voor ons de gebouwen van de hoeve Ter Triest, ten onrechte ook wel eens Kapelhoeve genoemd.
Bij de kapel aan het begin van de toegangsweg draaien we naar links en komen zo in de Tweede Doorsnijdstraat. Aan het volgende kruispunt verlaten we de Streuvelsroute en gaan rechtdoor, de Oostrozebekestraat in. Die straat vormt de grensscheiding tussen Bavikhove en Hulste en is ook opgenomen in het Muizelmolenpad. Bij de weldra volgende wegsplitsing is het huis omringd met linden de vroegere goed bekende herberg "De Voyageur". We draaien de straat links in, genaamd Helleput. Van hieruit zien we de kerktorens van Bavikhove, Hulste en Harelbeke en de twee hoge witte schouwen van de electriciteitscentrale van de WVEM. Rechts achter ons zien we ook de statige Muizelmolen. Links voor ons staan de serres van het tuinbouwbedrijf Tassaert. Voorbij de bocht naar rechts en de hoeve Maes bevond zicht vroeger de Helleput. Dat waren sompige weiden met middenin een waterplas met stekelbaarsjes, kikkers en salamanders. Dit behoort helaas tot de verleden tijd. Aan het einde van de Helleput staat links een kapelletje op de plaats waar vele jaren terug een mooie linde groeide.
We bereiken nu de betonweg en dwarsen die. We volgen de weg die leidt naar de hoeve Demarez, eigendom van het OCMW- Kortrijk. Op het einde moeten we links afslaan, maar we stappen toch nog eerst even door om de oude toegangspoort tot de hoeve te bewonderen. De met afbraakmaterialen verharde weg die we nu volgen is de oude trambedding van de lijn Aarsele-Kortrijk.
We komen terecht op de wijk 't Hoge, in de Haringstraat. We volgen die naar rechts en wanneer we naar links kijken, zien we het sportcentrum en de woonwijk Koeksken.
Achtereenvolgens komen we voorbij het heftruckbedrijf Duma, de hoeve Holvoet en de hoeve Vanoverschelde. We stappen hier eveneens over de Plaatsebeek, die we bij het begin van de tocht al tegenkwamen. Aan het kruispunt met de Vondelstraat stond vroeger op de rechterhoek een kapel. Die is echter, tijdens een periode dat de Haringstraat als omlegging gebruikt werd, als verkeersslachtoffer gevallen en niet meer opnieuw gebouwd. We stappen rechtdoor en bereiken een goed onderhouden wit huis midden bloemenperkjes, de voormalige herberg ''t Eetje. Dit was destijds goed gekend bij de hondenliefhebbers, want daar was een dressuurclub gevestigd. We volgen nu de links de weg Hulste-Kuurne en slaan onmiddelijk weer links in. Dit is de Asselstraat. Na een driehonderdtal meter zien we links van ons de hoeve Vandeputte, met verderop een kapel.
Zo komen we aan de Vierkeerstraat die we links inslaan. Het hoekhuis heette vroeger 'De Vierkeer', nog een van de zovele verdwenen landelijke herbergen. Rechts zien we de hofsteden Demarez-vroeger Vercruysse.
Aan het T-kruispunt met de Vondelstraat stappen we rechtdoor. Aan het kruispunt met de Oudstrijderslaan blijven we de Vierkeerstraat volgen tot we weer Bavikhovedorp bereiken.

Wie echter nog 2.5km wil bijnemen, neemt de Oudestrijderslaan naar rechts. We dwarsen de Bavikhoofsestraat en gaan de Europastraat in. Bij het kapelletje nemen we de aardeweg rechts. Terug aan de Bavikhoofsestraat gekomen, gaan we naar links om 50m verder de Afspanningstraat links in te slaan. De wijk is bekend onder de naam 'Zwijnsteert'. Het hoekhuis was vroeger het café 'De Afspanningé, en het laatste huis links 'De Warande'. Langs de Vaernewijkbeek, de N36 en de centrale komen we aan de Leie. We volgen de trekweg naar links. Op die trekweg stapten vroeger 'ketsers' met hun paarden die de schepen voorttrokken. Na een tijdje verlaten we het jaagpad, de Kervijnstraat in. Hier zien we voor ons het champignonbedrijf Lesage. We volgen die straat en bemerken wat verder links het plasticbedrijf Plastibert van de gebroeders Berton. Weldra bereiken we nu weer Bavikhovedorp en komen we aan de Gilde waar een fris pintje na die wandeling zeker zal smaken.

bron:http://jean-paulbultynck.tripod.com/Bavikhove.htm