Koninklijke Schuttersgilde Hulste
hulste.info
skylinehulste
Home
Sport
Trefwoorden
Koninklijke Schuttersgilde
Sint-Pietersbosseniers

Volgens het logboek van de bosseniers staat geschreven:

Op 10 mei 1940 wordt België binnengevallen door de Duitse troepen en moeten alle confraters met spijt in het hart hun schuttersactiviteit stopzetten.

Geweren
Heeft de schietstand schade geleden dan zijn de geweren, spijts bevel tot inleveren, toch bewaard gebleven dank zij de opoffering en durf van enkele confraters.

Bewaard geheim
In een zijstraat van de Blauwhuisstraat stond de woning van Gerard Vandenberghe-Vancoillie waar thans de gerenoveerde woning van confrater Theo Vanpaemel staat.
In die tijd stond daarnaast een barak (een schuurtje van om en bij de 8 op 5 meter). Deze schuur werd door de Duitsers opgeëist om er hun paarden te stallen. De twee wapens, thans onklaar gemaakt en te bezichtigen in onze schietstand werden ingevet en verpakt, begraven, 60cm onder de trappelende paarden. Na de oorlog terug bovengehaald en terug schietensklaar gemaakt,

Dit is een waar verhaal mij verteld door Frans Vandenberghe, zoon van Gerard.

Lucien Vancoillie

Gesticht in 1628

Schietstand:
Kasteelstraat 13
8531 Hulste

Contact:
Rudi D’hoop 056 71 96 73
Lucien Vancoillie 056 70 23 77

Website

Initiatie schieten

Schietinitiaties worden altijd gegeven onder begeleiding van onze gediplomeerde Bloso-schietinstructeurs en alleen na afspraak.

Aandacht gaat vooral naar veilig omgaan met wapens, uitleg over de gebruikte wapens, juiste houding en techniek.

Voor de jeugd en volwassenen: luchtdrukinitiatie met luchtgeweer en pistool, uitleg schiethouding en techniek duur ± 30 min.

Nieuw:
Meerderjarigen die geen wapenvergunning hebben mogen 1x per jaar met vergunningsplichtige wapens .22 schieten, duurtijd ±30min.
Hier zijn 3 types ter beschikking: karabijn.22 , pistool.22 en revolver.22

Munitie en gebruik van wapens inbegrepen. Het schieten gebeurt per 2 personen. Formulieren voor bovenstaande initiaties te verkrijgen aan de bar.

Wij organiseren op aanvraag inisiatiesessies met luchtdrukkarabijn voor diverse verenigingen,firma’s, vriendenkringen enz.die een speciale activiteit willen inrichten voor hun mensen. Minimum 15 personen. Prijzen en formules op aanvraag.

Openingsuren schietstand:
Iedere zondag van 10 tot 12u30
De 1ste en 3de zaterdag van de maand van 18u30 tot 22u30

Afspraak: Kasteelstraat achter dorpshuis ”De Rijstpekker” inrit naast huisnummer 15.

Verdere inlichtingen:
Rudi D’hoop 056 71 96 73
Lucien Vancoillie 056 70 23 77