| Home |


 

 | Weetjes
Demografie: weetjes over Hulste en zijn bevolking
In Hulste vallen dorp en parochie samen: zij hebben dezelfde grenzen. Deze zijn nu nog altijd de grenzen vastgelegd bij de stichting van de parochie vóór het jaar 1000.
Binnen die kerkelijke grenzen ontwikkelde zich gaandeweg een burgerlijk bestuur met ondermeer een burgemeester en schepenen. Ook op burgerlijk vlak sprak men van de 'prochie'.
De 'gemeente' is een laatkomertje, pas ontstaan na de Franse Revolutie, hier bij ons vanaf 1 oktober 1795. Maar de naam 'prochie' is blijven hangen. Zelfs nu nog, na ruim 200 jaar 'gemeente', spreken sommigen nog van de 'prochiewerkers'.
De oppervlakte van Hulste bleef onveranderd: 786 ha. Maar de bevolking groeide in de loop der jaren.

Hier een greep uit de tabellen:
In 1625 : 900 inwoners
1770 : 1.623
1830 : 2.324
1910 : 2.558
1970 : 3.124
28 februari 2008 : 3.488 inwoners
31 december 2009: 3436 inwoners


Niet altijd was de curve stijgend. Zo telde Hulste in 1695 maar 521 inwoners, dit ten gevolge van crisis, oorlog en ziekten.
Wat de laatste tijd opvalt is dat het aantal bewoners per huis daalt, zeker ten gevolge van de grote welstand.

In februari 2008 waren er in Hulste precies 1.420 woningen (huizen en appartementen) voor 3.488 bewoners. Zo komen wij aan een bewoningscoëfficient van 2,45 bewoners per huis.
En weet ge: van die 1.420 woningen zijn er 299 met slechts één bewoner.
Dus woont meer dan 1 op 5 van de Hulstenaars alleen in zijn of haar huis; dit is 21% !
Het merendeel van hen zijn ouderen die alleen vallen en verkiezen thuis te blijven. Maar er zijn ook jongeren die kiezen voor 'single'.
Daarmee volgt Hulste de nationale trend.
Hulste is geen eiland. Zoals overal in het Westen worden mensen alsmaar ouder. We tellen nu (eind 2011) 79 Hulstenaars van 85 jaar en meer. In 2010 waren er dat 70 - in 2009 telden we er 54.

detailoverzicht Hulsterse 85-plussers (eind 2011)*:

17 van 85 jaar (10V + 7M)
20 van 86 jaar (13V+7M)
12 van 87 jaar (2V + 10M)
5 van 88 jaar (4V + 1M)
7 van 89 jaar (3V + 4M)
5 van 90 jaar (5 V)
5 van 91 jaar (4V + 1M)
1 van 92 jaar (1 V)
4 van 93 jaar (3V + 1M)
1 van 94 jaar (1M)
1 van 95 jaar (1M)
1 van 96 jaar (1V)

Van die 79 85-plussers wonen er nog altijd 58 in Hulste. Maar die 21 die in een of ander rustoord verblijven, verliezen we niet uit het oog. Al zijn die 21 niet meer meegeteld met het bevolkingsaantal van Hulste, blijven ze voor ons Hulstenaars en hebben wij ze opgenomen in de lijst met 85-plussers.

[december 2011]

 

Overzicht van het aantal huizen en bewoners per straat
(december 2008)