Het kasteel van Hulste
Uit de Flandria illustrata van Antonius Sanderus uitgegeven in 1641-1644.
Het neerhof (huidige hoeve Frank Snoeck) dat op het aquarel hiernaast wel te zien is kwam er pas ca 1662.

Aquarel van de hand van Serafijn Vermote in 1813. Het kasteel hoorde niet toe aan 'Mr de Limnander' zoals de kunstenaar verkeerdelijk vermeldt maar aan Marie le Sage d'Hauteroche, een edele dame die haar bezit tijdens de Franse revolutie had weten te vrijwaren. Het kasteel verdween omstreeks 1854.
Hulstedorp en het kasteel Schiervelde - Vandermaelen 1846-1854