Heilige Vaten

De gouden kelk, nog van de Familie van der Gracht geschonken, maar vooral de zilveren remonstrance en ciborie, beide van de hand van Kortrijkse edelsmeden, door de uit Kortrijk afkomstige pastoor Ign. Veys (1695-1742) aan de kerk gegeven.