Bronnen

Zoals eerder gemeld is dit een artikel van de hand van Lucien Decroix verschenen in 'Tijdingen', het tijdschrift van de heemkundige kring "De Roede Van Harelbeke" - tweede jaargang (1999)nr 3, en derde jaargang (2000) nr 1 en 2 in het jaar 2000..

” Pastoor Henri De Jonckheere , in Liber Memoralis parochie Hulste
” M. Debrouwer en E. Catteeuw, Oorlogsdagboek van Desselgemse pastoor Jozef Coussement, 26ste jaarboek van de Geschied- en Heemkundige kring "De Gaverstreke" Waregem 2de deel.

Naast de gegevens van de parochie en de gemeente konden wij, ter aanvulling en soms ter correctie, dankbaar gebruik maken van wat, uiteraard niet meer zo jonge familieleden of kennissen van slachtoffers, nog wisten te vertellen. Verrassend goede infomatie kregen we van de gezusters Claerbout Bertha (°1895) en Leonie (°1905) uit de Kapelstraat. Wat Bertha niet kon weten, omdat zij tijdens de oorlog in Kuurne woonde, heeft Leonie met haar relaas dubbel en dik goedgemaakt. Ook Marcella Decaluwe (°1912) echtgenote van André Delchambre, en Marcella Labeeuw (°1908) weduwe van Gaston Demuynck, wisten details te melden die nergens opgetekend staan. Nauwkeurige informatie kregen wij nog van Rachelle Vanrobays (°1912) zuster van Gerard (1906-1918).
Onnodig te zeggen dat er bij het opstellen van deze lijst menig opzoekingswerk aan te pas kwam. Een goede 'vorser' vonden wij in de persoon van Noël Bruneel, zoon van wijlen brugemeester Michel Bruneel en van eerder vernoemde Leonie Claerbout. Dank ook aan Pierre Kerckhof zaliger voor zijn gouden tips.

Mocht u onjuistheden vinden of bijkomende commentaar hebben, aarzel dan niet dit te melden via deze site of aan de auteur.