hulste.info
skylinehulste
home
cultuur
geschiedenis
trefwoorden
De Roede van Harelbeke
Heemkundige
kring voor Harelbeke, Bavikhove, Hulste

Lidmaatschap:
Wat mag u verwachten als lid?

Geïnteresseerd?

Het volstaat om de som van € 7,50 te storten op de rekening 464-3234941-44 van de ‘Roede van Harelbeke.'

Website

Secretariaat:

Dirk Viaene, secretaris
Tuinstraat 15
8530 Harelbeke
0473 92 04 47
stuur een e-mail

Voorzitter:
Bruce Almey
e-mail

Penningmeester:
Anja Deschuymere

Archivaris:
Fhilip Vannieuwenhuyze

Communicatieverantwoordelijke:
Frederik Bossuyt